Taipei
Floral Love系列 鑽石墜飾
HK$ 12,000.00 12000.0 HKD HK$ 12,000.00
Taipei
Gardenia系列 鑽石手鍊
HK$ 12,300.00 12300.0 HKD HK$ 12,300.00
Taipei
Floral Love系列 鑽石手鍊
HK$ 22,000.00 22000.0 HKD HK$ 22,000.00
Taipei
Floral Love系列 鑽石耳飾
HK$ 12,700.00 12700.0 HKD HK$ 12,700.00
Taipei
Gardenia系列 鑽石耳飾
HK$ 13,500.00 13500.0 HKD HK$ 13,500.00
Taipei
Floral Love系列 鑽石耳飾
HK$ 10,200.00 10200.0 HKD HK$ 10,200.00
Taipei
Floral Love系列 鑽石耳飾
HK$ 13,800.00 13800.0 HKD HK$ 13,800.00
Taipei
Floral Love系列 鑽石墜飾
HK$ 12,000.00 12000.0 HKD HK$ 12,000.00
Taipei
Floral Love系列 鑽石墜飾
HK$ 12,000.00 12000.0 HKD HK$ 12,000.00
Taipei
Gardenia系列 鑽石墜飾
HK$ 10,600.00 10600.0 HKD HK$ 10,600.00
Taipei
Floral Love系列 鑽石墜飾
HK$ 14,300.00 14300.0 HKD HK$ 14,300.00
Taipei
Floral Love系列 鑽石墜飾
HK$ 20,000.00 20000.0 HKD HK$ 20,000.00
Taipei
Floral Love系列 鑽石手鍊
HK$ 23,300.00 23300.0 HKD HK$ 23,300.00
Taipei
Floral Love系列 鑽石手鍊
HK$ 24,300.00 24300.0 HKD HK$ 24,300.00
Taipei
Floral Love系列 藍寶石鑽石手鍊
HK$ 14,100.00 14100.0 HKD HK$ 14,100.00
Taipei
Floral Love系列 粉紅藍寶石鑽石手鍊
HK$ 13,800.00 13800.0 HKD HK$ 13,800.00
Taipei
Floral Love系列 鑽石耳飾
HK$ 15,200.00 15200.0 HKD HK$ 15,200.00
Taipei
Floral Love系列 藍寶石鑽石耳飾
HK$ 16,900.00 16900.0 HKD HK$ 16,900.00
Taipei
Floral Love系列 粉紅藍寶石鑽石耳飾
HK$ 11,000.00 11000.0 HKD HK$ 11,000.00
Taipei
Floral Love系列 鑽石墜飾
HK$ 9,300.00 9300.0 HKD HK$ 9,300.00